Ryszard Nowak

Imię i nazwisko: Ryszard Nowak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Ryszard Nowak - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1962-12-09

Liczba glosow: 7691

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Nowy Sacz

Okreg wyborczy: 14 Nowy Sacz

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna, Wydzial Pedagogiczny - licencjat

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1962-12-09 (Data urodzenia)
- posłowie z 7691 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Nowy Sacz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 14 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna, Wydzial Pedagogiczny - licencjat (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1962 roku
- w grudniu
- w 09 dniu miesiąca