Ryszard Stanibula

Imię i nazwisko: Ryszard Stanibula
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Ryszard Stanibula - II kadencja 1993 - 1997
- Ryszard Stanibula - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1950-10-24

Liczba glosow: 6823

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Rachanie

Okreg wyborczy: 7 Chelm

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydzial Weterynaryjny - lekarz weterynarii

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-10-24 (Data urodzenia)
- posłowie z 6823 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Rachanie (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 7 Chelm (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydzial Weterynaryjny - lekarz weterynarii (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w październiku
- w 24 dniu miesiąca