Ryszard Ulicki

Imię i nazwisko: Ryszard Ulicki
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Ryszard Ulicki - I kadencja 1991 - 1993
- Ryszard Ulicki - II kadencja 1993 - 1997
- Ryszard Ulicki - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1943-07-20

Data wygasniecia mandatu: 2003-07-19

Liczba glosow: 29117

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Lodz

Okreg wyborczy: 40 Koszalin

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1943-07-20 (Data urodzenia)
- posłowie z 2003-07-19 (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 29117 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Lodz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 40 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1943 roku
- w lipcu
- w 20 dniu miesiąca