Sebastian Florek

Imię i nazwisko: Sebastian Florek
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1971-01-28

Liczba glosow: 7654

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Olsztyn

Okreg wyborczy: 35 Olsztyn

Stan cywilny: wolny

Ukonczona szkola: Akademia Rolniczo-Techniczna, Wydzial Rolniczy - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1971-01-28 (Data urodzenia)
- posłowie z 7654 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Olsztyn (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 35 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Rolniczo-Techniczna, Wydzial Rolniczy - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1971 roku
- w styczniu
- w 28 dniu miesiąca