Stanislaw Kalemba

Imię i nazwisko: Stanislaw Kalemba
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Stanislaw Kalemba - I kadencja 1991 - 1993
- Stanislaw Kalemba - II kadencja 1993 - 1997
- Stanislaw Kalemba - III kadencja 1997 - 2001
- Stanislaw Kalemba - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1947-10-25

Liczba glosow: 6635

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Piekary

Okreg wyborczy: 38 Pila

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydzial Ogolnorolny - inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-10-25 (Data urodzenia)
- posłowie z 6635 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Piekary (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 38 Pila (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydzial Ogolnorolny - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w październiku
- w 25 dniu miesiąca