Stanislaw Kurpiewski

Imię i nazwisko: Stanislaw Kurpiewski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1955-05-11

Liczba glosow: 6713

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Suczki

Okreg wyborczy: 18 Siedlce

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: - Wyzsza Szkola Agrobiznesu, Wydzial Rolniczy - inz.

Ukonczona szkola: - Politechnika Bialostocka, Wydzial Zarzadzania - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-05-11 (Data urodzenia)
- posłowie z 6713 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Suczki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 18 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z - Wyzsza Szkola Agrobiznesu, Wydzial Rolniczy - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Politechnika Bialostocka, Wydzial Zarzadzania - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w maju
- w 11 dniu miesiąca