Stanislaw Lyzwinski

Imię i nazwisko: Stanislaw Lyzwinski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Stanislaw Lyzwinski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1954-06-05

Liczba glosow: 9080

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Skaryszew

Okreg wyborczy: 10 Piotrkow Trybunalski

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Zasadnicza Szkola Rolnicza

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-06-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 9080 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Skaryszew (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 10 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Zasadnicza Szkola Rolnicza (Ukonczona szkola)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w czerwcu
- w 05 dniu miesiąca