Stanislaw Papiez

Imię i nazwisko: Stanislaw Papiez
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Stanislaw Papiez - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1965-03-29

Liczba glosow: 3080

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Krakow

Okreg wyborczy: 13 Krakow

Stan cywilny: kawaler

Ukonczona szkola: Papieski Wydzial Teologiczny, Wydzial Teologiczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1965-03-29 (Data urodzenia)
- posłowie z 3080 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Krakow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 13 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z Papieski Wydzial Teologiczny, Wydzial Teologiczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1965 roku
- w marcu
- w 29 dniu miesiąca