Stanislaw Stec

Imię i nazwisko: Stanislaw Stec
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Stanislaw Stec - II kadencja 1993 - 1997
- Stanislaw Stec - III kadencja 1997 - 2001
- Stanislaw Stec - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1941-03-22

Liczba glosow: 18457

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Jazowsko

Okreg wyborczy: 38 Pila

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Prawa i Administracji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1941-03-22 (Data urodzenia)
- posłowie z 18457 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Jazowsko (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 38 Pila (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Prawa i Administracji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1941 roku
- w marcu
- w 22 dniu miesiąca