Stanislaw Szyszkowski

Imię i nazwisko: Stanislaw Szyszkowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie "Dom Ojczysty"

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1963-04-05

Liczba glosow: 5492

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Krajno

Okreg wyborczy: 33 Kielce

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Zespol Szkol Rolniczych

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie "Dom Ojczysty"
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-04-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 5492 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Krajno (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 33 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Zespol Szkol Rolniczych (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w kwietniu
- w 05 dniu miesiąca