Stanislaw Zadora

Imię i nazwisko: Stanislaw Zadora
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Stanislaw Zadora - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1949-03-10

Liczba glosow: 8812

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Witoszow

Okreg wyborczy: 27 Bielsko-Biala

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Technikum Kolejowe

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-03-10 (Data urodzenia)
- posłowie z 8812 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Witoszow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 27 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Technikum Kolejowe (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w marcu
- w 10 dniu miesiąca