Stanislaw Zelichowski

Imię i nazwisko: Stanislaw Zelichowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Stanislaw Zelichowski - IX kadencja 1985 - 1989
- Stanislaw Zelichowski - I kadencja 1991 - 1993
- Stanislaw Zelichowski - II kadencja 1993 - 1997
- Stanislaw Zelichowski - III kadencja 1997 - 2001
- Stanislaw Zelichowski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1944-09-04

Liczba glosow: 3736

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Ksiezostany

Okreg wyborczy: 34 Elblag

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IX kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Lesny - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-09-04 (Data urodzenia)
- posłowie z 3736 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Ksiezostany (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 34 Elblag (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IX kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Lesny - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w wrześniu
- w 04 dniu miesiąca