Stanislaw Zmijan

Imię i nazwisko: Stanislaw Zmijan
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Stanislaw Zmijan - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1956-12-13

Liczba glosow: 4382

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Tarnogrod

Okreg wyborczy: 7 Chelm

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Lubelska, Wydzial Budownictwa - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-12-13 (Data urodzenia)
- posłowie z 4382 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Tarnogrod (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 7 Chelm (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Lubelska, Wydzial Budownictwa - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w grudniu
- w 13 dniu miesiąca