Tadeusz Balcerowski

Imię i nazwisko: Tadeusz Balcerowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2004-06-17

Data urodzenia: 1933-05-01

Liczba glosow: 4104

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Pawliczka

Okreg wyborczy: 17 Radom

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Technikum Przemyslu Spozywczego

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2004-06-17 (Data slubowania)
- posłowie z 1933-05-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 4104 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Pawliczka (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 17 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Technikum Przemyslu Spozywczego (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1933 roku
- w maju
- w 01 dniu miesiąca