Tadeusz Cymanski

Imię i nazwisko: Tadeusz Cymanski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Tadeusz Cymanski - III kadencja 1997 - 2001
- Tadeusz Cymanski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1955-06-06

Liczba glosow: 1071

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Nowy Staw

Okreg wyborczy: 25 Gdansk

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiki Transportu - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-06-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 1071 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Nowy Staw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiki Transportu - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w czerwcu
- w 06 dniu miesiąca