Tadeusz Ferenc

Imię i nazwisko: Tadeusz Ferenc
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1940-10-02

Data wygasniecia mandatu: 2002-10-11

Liczba glosow: 8843

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Rzeszow

Okreg wyborczy: 23 Rzeszow

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydzial Ekonomiczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1940-10-02 (Data urodzenia)
- posłowie z 2002-10-11 (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 8843 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Rzeszow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydzial Ekonomiczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1940 roku
- w październiku
- w 02 dniu miesiąca