Tadeusz Jarmuziewicz

Imię i nazwisko: Tadeusz Jarmuziewicz
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Tadeusz Jarmuziewicz - III kadencja 1997 - 2001
- Tadeusz Jarmuziewicz - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1957-09-21

Liczba glosow: 5340

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Pilawa Gorna

Okreg wyborczy: 21 Opole

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Inzynierska, Wydzial Elektryczny - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-09-21 (Data urodzenia)
- posłowie z 5340 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Pilawa Gorna (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Inzynierska, Wydzial Elektryczny - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w wrześniu
- w 21 dniu miesiąca