Tadeusz Kaleniecki

Imię i nazwisko: Tadeusz Kaleniecki
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1949-06-06

Liczba glosow: 7312

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Walbrzych

Okreg wyborczy: 22 Krosno

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Warszawie, Wydzial Turystyki i Rekreacji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-06-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 7312 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Walbrzych (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 22 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Warszawie, Wydzial Turystyki i Rekreacji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w czerwcu
- w 06 dniu miesiąca