Tadeusz Kedziak

Imię i nazwisko: Tadeusz Kedziak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Ruchu Odbudowy Polski

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1959-11-21

Liczba glosow: 3853

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Zelow

Okreg wyborczy: 10 Piotrkow Trybunalski

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Lodzka, Wydzial Budowy i Architektury - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Ruchu Odbudowy Polski
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-11-21 (Data urodzenia)
- posłowie z 3853 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Zelow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 10 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Lodzka, Wydzial Budowy i Architektury - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w listopadzie
- w 21 dniu miesiąca