Tadeusz Polanski

Imię i nazwisko: Tadeusz Polanski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Tadeusz Polanski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1943-08-22

Liczba glosow: 5221

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Suche

Okreg wyborczy: 6 Lublin

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Rolnicza w Olsztynie, Wydzial Zootechniczny - inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1943-08-22 (Data urodzenia)
- posłowie z 5221 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Suche (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Rolnicza w Olsztynie, Wydzial Zootechniczny - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1943 roku
- w sierpniu
- w 22 dniu miesiąca