Tadeusz Urban

Imię i nazwisko: Tadeusz Urban
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Tadeusz Urban - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1964-10-25

Liczba glosow: 4391

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Kolbuszowa

Okreg wyborczy: 23 Rzeszow

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Liceum Ogolnoksztalcace

Wyksztalcenie: srednie ogolne

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1964-10-25 (Data urodzenia)
- posłowie z 4391 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Kolbuszowa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Liceum Ogolnoksztalcace (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolne (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1964 roku
- w październiku
- w 25 dniu miesiąca