Tadeusz Wojtkowiak

Imię i nazwisko: Tadeusz Wojtkowiak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1952-11-11

Liczba glosow: 4884

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Smigiel

Okreg wyborczy: 36 Kalisz

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Zasadnicza Szkola Rolnicza

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-11-11 (Data urodzenia)
- posłowie z 4884 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Smigiel (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 36 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Zasadnicza Szkola Rolnicza (Ukonczona szkola)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w listopadzie
- w 11 dniu miesiąca