Teresa Jasztal

Imię i nazwisko: Teresa Jasztal
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Teresa Jasztal - II kadencja 1993 - 1997
- Teresa Jasztal - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1940-12-14

Liczba glosow: 8551

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Czeladz

Okreg wyborczy: 3 Wroclaw

Stan cywilny: wolny

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Filozoficzno-Historyczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1940-12-14 (Data urodzenia)
- posłowie z 8551 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Czeladz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 3 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Filozoficzno-Historyczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1940 roku
- w grudniu
- w 14 dniu miesiąca