Teresa Piotrowska

Imię i nazwisko: Teresa Piotrowska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Teresa Piotrowska - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1955-05-02

Liczba glosow: 12196

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Tczew

Okreg wyborczy: 4 Bydgoszcz

Stan cywilny: mezatka

Ukonczona szkola: Akademia Teologii Katolickiej, Wydzial Teologii - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-05-02 (Data urodzenia)
- posłowie z 12196 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Tczew (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 4 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Teologii Katolickiej, Wydzial Teologii - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w maju
- w 02 dniu miesiąca