Tomasz Maminski

Imię i nazwisko: Tomasz Maminski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1943-09-07

Liczba glosow: 17979

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Pulawy

Okreg wyborczy: 30 Rybnik

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1943-09-07 (Data urodzenia)
- posłowie z 17979 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Pulawy (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 30 Rybnik (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1943 roku
- w wrześniu
- w 07 dniu miesiąca