Urszula Krupa

Imię i nazwisko: Urszula Krupa
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1949-10-20

Data wygasniecia mandatu: 2004-06-16 wybrany do PE

Liczba glosow: 6093

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Lodz

Okreg wyborczy: 9 Lodz

Stan cywilny: wolny

Tytul/stopien naukowy: dr nauk medycznych

Ukonczona szkola: Akademia Medyczna, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny, dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-10-20 (Data urodzenia)
- posłowie z 2004-06-16 wybrany do PE (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 6093 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Lodz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 9 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z dr nauk medycznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akademia Medyczna, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny, dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w październiku
- w 20 dniu miesiąca