Waclaw Martyniuk

Imię i nazwisko: Waclaw Martyniuk
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Waclaw Martyniuk - I kadencja 1991 - 1993
- Waclaw Martyniuk - II kadencja 1993 - 1997
- Waclaw Martyniuk - III kadencja 1997 - 2001
- Waclaw Martyniuk - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1949-10-11

Liczba glosow: 24793

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Bytom

Okreg wyborczy: 29 Gliwice

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Poznaniu - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-10-11 (Data urodzenia)
- posłowie z 24793 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Bytom (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 29 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Poznaniu - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w październiku
- w 11 dniu miesiąca