Waldy Dzikowski

Imię i nazwisko: Waldy Dzikowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Waldy Dzikowski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1959-07-23

Liczba glosow: 27596

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Wschowa

Okreg wyborczy: 39 Poznan

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Poznanska, Wydzial Chemiczny - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-07-23 (Data urodzenia)
- posłowie z 27596 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Wschowa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 39 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Poznanska, Wydzial Chemiczny - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w lipcu
- w 23 dniu miesiąca