Wieslaw Jedrusik

Imię i nazwisko: Wieslaw Jedrusik
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Wieslaw Jedrusik - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1945-11-27

Liczba glosow: 11878

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Dabrowa Gornicza

Okreg wyborczy: 32 Sosnowiec

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Nauk Spolecznych, Wydzial Spoleczno-Ekonomiczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1945-11-27 (Data urodzenia)
- posłowie z 11878 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Dabrowa Gornicza (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 32 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Nauk Spolecznych, Wydzial Spoleczno-Ekonomiczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1945 roku
- w listopadzie
- w 27 dniu miesiąca