Wieslaw Kaczmarek

Imię i nazwisko: Wieslaw Kaczmarek
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Wieslaw Kaczmarek - I kadencja 1991 - 1993
- Wieslaw Kaczmarek - II kadencja 1993 - 1997
- Wieslaw Kaczmarek - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1958-01-01

Liczba glosow: 20235

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Wroclaw

Okreg wyborczy: 20 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska, Wydzial Mechaniki Precyzyjnej - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-01-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 20235 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Wroclaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 20 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Warszawska, Wydzial Mechaniki Precyzyjnej - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w styczniu
- w 01 dniu miesiąca