Wieslaw Walendziak

Imię i nazwisko: Wieslaw Walendziak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Wieslaw Walendziak - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1962-11-28

Data wygasniecia mandatu: 2004-03-15

Liczba glosow: 16814

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Gdansk

Okreg wyborczy: 26 Gdynia

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski, Wydzial Humanistyczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1962-11-28 (Data urodzenia)
- posłowie z 2004-03-15 (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 16814 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Gdansk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 26 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski, Wydzial Humanistyczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1962 roku
- w listopadzie
- w 28 dniu miesiąca