Wieslaw Woda

Imię i nazwisko: Wieslaw Woda
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Wieslaw Woda - X kadencja 1989 - 1991
- Wieslaw Woda - III kadencja 1997 - 2001
- Wieslaw Woda - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1946-08-17

Liczba glosow: 14746

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Palesnica

Okreg wyborczy: 15 Tarnow

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydzial Rolniczy - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-08-17 (Data urodzenia)
- posłowie z 14746 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Palesnica (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 15 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydzial Rolniczy - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w sierpniu
- w 17 dniu miesiąca