Witold Tomczak

Imię i nazwisko: Witold Tomczak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Witold Tomczak - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1957-05-04

Data wygasniecia mandatu: 2004-06-16 wybrany do PE

Liczba glosow: 15861

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Kepno

Okreg wyborczy: 36 Kalisz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: Slaska Akademia Medyczna, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-05-04 (Data urodzenia)
- posłowie z 2004-06-16 wybrany do PE (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 15861 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Kepno (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 36 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Slaska Akademia Medyczna, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w maju
- w 04 dniu miesiąca