Wladyslaw Stepien

Imię i nazwisko: Wladyslaw Stepien
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Wladyslaw Stepien - II kadencja 1993 - 1997
- Wladyslaw Stepien - III kadencja 1997 - 2001
- Wladyslaw Stepien - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1946-10-24

Liczba glosow: 16794

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Wrzawy

Okreg wyborczy: 23 Rzeszow

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Studium Organizacji i Zarzadzania

Wyksztalcenie: srednie policealne

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-10-24 (Data urodzenia)
- posłowie z 16794 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Wrzawy (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Studium Organizacji i Zarzadzania (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie policealne (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w październiku
- w 24 dniu miesiąca