Wlodzimierz Czechowski

Imię i nazwisko: Wlodzimierz Czechowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1933-03-28

Liczba glosow: 6233

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Trzesn

Okreg wyborczy: 31 Katowice

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Slaska, Wydzial Gorniczy - inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1933-03-28 (Data urodzenia)
- posłowie z 6233 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Trzesn (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 31 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Slaska, Wydzial Gorniczy - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1933 roku
- w marcu
- w 28 dniu miesiąca