Wojciech Olejniczak

Imię i nazwisko: Wojciech Olejniczak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Wojciech Olejniczak - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1974-10-04

Liczba glosow: 11500

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Lowicz

Okreg wyborczy: 11 Sieradz

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Ekonomiczno-Rolniczy - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1974-10-04 (Data urodzenia)
- posłowie z 11500 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Lowicz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Sieradz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Ekonomiczno-Rolniczy - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1974 roku
- w październiku
- w 04 dniu miesiąca