Wojciech Szczesny Zarzycki

Imię i nazwisko: Wojciech Szczesny Zarzycki
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Wojciech Szczesny Zarzycki - X kadencja 1989 - 1991
- Wojciech Szczesny Zarzycki - II kadencja 1993 - 1997
- Wojciech Szczesny Zarzycki - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1942-06-26

Liczba glosow: 7496

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 11 Sieradz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Wydzial Rolniczy - inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1942-06-26 (Data urodzenia)
- posłowie z 7496 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Sieradz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza, Wydzial Rolniczy - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1942 roku
- w czerwcu
- w 26 dniu miesiąca