Zbigniew Chlebowski

Imię i nazwisko: Zbigniew Chlebowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Zbigniew Chlebowski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1964-08-03

Liczba glosow: 9300

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Zarow

Okreg wyborczy: 2 Walbrzych

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza we Wroclawiu, Wydzial Mechanizacji Rolnictwa - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1964-08-03 (Data urodzenia)
- posłowie z 9300 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Zarow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 2 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Rolnicza we Wroclawiu, Wydzial Mechanizacji Rolnictwa - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1964 roku
- w sierpniu
- w 03 dniu miesiąca