Zbigniew Chrzanowski

Imię i nazwisko: Zbigniew Chrzanowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Zbigniew Chrzanowski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1963-07-10

Data wygasniecia mandatu: 2004-09-13

Liczba glosow: 6132

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Makow Mazowiecki

Okreg wyborczy: 18 Siedlce

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska, Wydzial Samochodow i Maszyn Roboczych - inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Parlamentarne Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-07-10 (Data urodzenia)
- posłowie z 2004-09-13 (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 6132 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Makow Mazowiecki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 18 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Warszawska, Wydzial Samochodow i Maszyn Roboczych - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w lipcu
- w 10 dniu miesiąca