Zbigniew Dziewulski

Imię i nazwisko: Zbigniew Dziewulski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1957-10-16

Liczba glosow: 6423

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Pierog

Okreg wyborczy: 18 Siedlce

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Szkola Chorazych Sluzby Uzbrojenia i Elektroniki

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-10-16 (Data urodzenia)
- posłowie z 6423 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Pierog (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 18 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Szkola Chorazych Sluzby Uzbrojenia i Elektroniki (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w październiku
- w 16 dniu miesiąca