Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz

Imię i nazwisko: Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2004-06-17

Data urodzenia: 1944-10-08

Liczba glosow: 5565

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Krakow

Okreg wyborczy: 39 Poznan

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: prof. dr hab. dr h.c. - fizyk

Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii - mgr

Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - dr, dr hab. nauk fizycznych

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2004-06-17 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-10-08 (Data urodzenia)
- posłowie z 5565 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Krakow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 39 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z prof. dr hab. dr h.c. - fizyk (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - dr, dr hab. nauk fizycznych (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w październiku
- w 08 dniu miesiąca