Zbigniew Janowski

Imię i nazwisko: Zbigniew Janowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Zbigniew Janowski - I kadencja 1991 - 1993
- Zbigniew Janowski - II kadencja 1993 - 1997
- Zbigniew Janowski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1955-04-10

Liczba glosow: 10054

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Przemysl

Okreg wyborczy: 7 Chelm

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Rzeszowska, Wydzial Elektrotechniczny - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-04-10 (Data urodzenia)
- posłowie z 10054 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Przemysl (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 7 Chelm (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Rzeszowska, Wydzial Elektrotechniczny - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w kwietniu
- w 10 dniu miesiąca