Zbigniew Kaniewski

Imię i nazwisko: Zbigniew Kaniewski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Zbigniew Kaniewski - I kadencja 1991 - 1993
- Zbigniew Kaniewski - II kadencja 1993 - 1997
- Zbigniew Kaniewski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1948-09-11

Liczba glosow: 4037

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Bialogard

Okreg wyborczy: 9 Lodz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski, Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1948-09-11 (Data urodzenia)
- posłowie z 4037 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Bialogard (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 9 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski, Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1948 roku
- w wrześniu
- w 11 dniu miesiąca