Zbigniew Komorowski

Imię i nazwisko: Zbigniew Komorowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1944-03-17

Liczba glosow: 6075

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Szymanow

Okreg wyborczy: 16 Plock

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: senator II kadencji, senator III kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska, Wydzial Inzynierii Budowlanej - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-03-17 (Data urodzenia)
- posłowie z 6075 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Szymanow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 16 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z senator II kadencji, senator III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Warszawska, Wydzial Inzynierii Budowlanej - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w marcu
- w 17 dniu miesiąca