Zbigniew Kuzmiuk

Imię i nazwisko: Zbigniew Kuzmiuk
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1956-09-19

Data wygasniecia mandatu: 2004-06-16 wybrany do PE

Liczba glosow: 6302

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Komorowo

Okreg wyborczy: 17 Radom

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: dr nauk ekonomicznych

Ukonczona szkola: - Politechnika Swietokrzyska, Wydzial Ekonomiczny - mgr

Ukonczona szkola: - Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Wydzial Finansow i Statystyki - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-09-19 (Data urodzenia)
- posłowie z 2004-06-16 wybrany do PE (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 6302 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Komorowo (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 17 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z dr nauk ekonomicznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Politechnika Swietokrzyska, Wydzial Ekonomiczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Wydzial Finansow i Statystyki - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w wrześniu
- w 19 dniu miesiąca