Zbigniew Musial

Imię i nazwisko: Zbigniew Musial
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Stronnictwa Gospodarczego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1954-03-05

Liczba glosow: 10444

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Radomsko

Okreg wyborczy: 10 Piotrkow Trybunalski

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Stronnictwa Gospodarczego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-03-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 10444 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Radomsko (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 10 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w marcu
- w 05 dniu miesiąca