Zbigniew Nowak

Imię i nazwisko: Zbigniew Nowak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1963-10-12

Liczba glosow: 6339

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Miechow

Okreg wyborczy: 33 Kielce

Stan cywilny: wolny

Ukonczona szkola: Zasadnicza Szkola Zawodowa

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-10-12 (Data urodzenia)
- posłowie z 6339 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Miechow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 33 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z Zasadnicza Szkola Zawodowa (Ukonczona szkola)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w październiku
- w 12 dniu miesiąca