Zbigniew Wassermann

Imię i nazwisko: Zbigniew Wassermann
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Zbigniew Wassermann - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1949-09-17

Liczba glosow: 9578

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Krakow

Okreg wyborczy: 13 Krakow

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Prawa - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-09-17 (Data urodzenia)
- posłowie z 9578 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Krakow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 13 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Prawa - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w wrześniu
- w 17 dniu miesiąca