Zbigniew Witaszek

Imię i nazwisko: Zbigniew Witaszek
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1942-11-01

Liczba glosow: 7583

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Horyszow

Okreg wyborczy: 20 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu, Wydzial Turystyki - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1942-11-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 7583 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Horyszow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 20 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu, Wydzial Turystyki - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1942 roku
- w listopadzie
- w 01 dniu miesiąca