Zbyszek Zaborowski

Imię i nazwisko: Zbyszek Zaborowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Zbyszek Zaborowski - II kadencja 1993 - 1997
- Zbyszek Zaborowski - III kadencja 1997 - 2001
- Zbyszek Zaborowski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1958-02-26

Liczba glosow: 8421

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Wilamowice

Okreg wyborczy: 30 Rybnik

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Slaski, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-02-26 (Data urodzenia)
- posłowie z 8421 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Wilamowice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 30 Rybnik (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Slaski, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w lutym
- w 26 dniu miesiąca